تبلیغات
Sad Room - Pink Floyd - Hey You

Pink Floyd - Hey You

چهارشنبه 29 مرداد 1393 02:53 ب.ظ

نویسنده : Khashayar .M
ارسال شده در: Song ،


آهنگی زیبا از بزرگان راک یعنی Pnk Floyd
ترجمه آهنگ رو هم گذاشتم

Genre : Rock
Download
 
Hey you
آهای تو
out there in the cold
تویی که بیرون توی سرما وایسادی
getting lonely, getting old 
تنهایی و داری پیر میشی
 ? can you feel me
میتونی منو حس کنی؟

Hey you
آهای تو
Standing in the aisles
که توی راهرو ایستادی
with itchy feet and fading smiles 
با پاهایی که میلرزند و لبخند هایی که محو می شوند
? can you feel me
میتونی من رو حس کنی؟

Hey you
ای تو
don't help them bury the light
برای دفن نور یاریشان نکن
Don't give in without a fight
بدون اینکه بجنگی تسلیم نشو
Hey you! out there on your own
آهای تویی که اون بیرون تنهایی
Sitting naked by the phone 
و برهنه کنار تلفن نشستی
? would you touch me
منو لمس می کنی

Hey you
آهای تو
with your ear against the wall
با گوش هایی که به دیوار چسبوندی
Waiting for someone to call out 
و منتظری که یکی صدات کنه
? would you touch me
من رو لمس میکنی

Hey you 
هی تو
would you help me to carry the stone
کمکم می کنی تا این سنگ رو ببرم؟
Open your heart
قلبت رو باز کن
I'm coming home
من دارم میام خونه

But it was only fantasy
اما همش خیال بود
The Wall was too high, as you can see
همون طور که می بینی دیوار خیلی بلند بود
No matter how he tried he could not break free
مهم نیست که چقدر تلاش کرد، اون نمی تونه فرار کنه
And the worms ate into his brain
و کرم ها مغزش رو خوردند

Hey you 
آهای تو
out there on the road
که بیرون تو جاده ایستادی
Doing what you're told 
و داری چیزایی رو که میگفتی انجام میدی
? can you help me
می تونی کمکم کنی؟

Hey you! out there beyond the wall
آهای تویی که اون بیرون پشت دیوار هستی
Breaking bottles in the hall 
و داری بطری هارو توی هال میشکنی
? can you help me
می تونی کمکم کنی؟

Hey you 
آهای تو
don't tell me there's no hope at all
به من نگو که هیچ امیدی نیست
Together we stand, divided we fall
ما با هم ایستادگی می کنیم، ولی اگه جدا بشیم سقوط خواهیم کرد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 شهریور 1393 11:43 ق.ظ