تبلیغات
Sad Room - Marilyn Manson - Running To The Edge Of The World

Marilyn Manson - Running To The Edge Of The World

چهارشنبه 26 شهریور 1393 12:50 ب.ظ

نویسنده : Khashayar .M
ارسال شده در: Song ،


یه آهنگ فوق العاده از Marilyn Manson
ترجمه متن آهنگ ادامه مطلب 

Genre : Alternative Rock
Download
         

running to the edge of the world
فرار به لبه دنیا

Remember when I took you up to the top of the hill?
We had our knives drawn, they were as sharp as we were in love
If God crossed us we'd take all his drugs
Burn his money and his house down
And wait for the fire to spread
یادته وقتی که تو را بلند کردم و تا بالای تپه بردمت؟
ما شمشیرمان پایین بود ، آنها تیز بودند همانقدر که ما عاشق بودیم
اگر خدا روی ما خط بکشد ، ما تمام دارو هایش را برمیداریم
پول هایش و خانه اش را میسوزانیم 
و صبر میکنیم برای گسترش آتش

But sometimes hate is not enough to turn this all to ashes

Together as one against all others
Break all of their wings and make sure it crashes
اما گاهی نفرت کافی نیست تا تمام اینها را به خاکستر تبدیل کند
با هم در حد یکی بودن ، بر خلاف تمام دیگران
تمام بال هایشان را بشکن و مطمئن شو سقوط میکنند

We're running to the edge of the world
Running, running away
We're running to the edge of the world
I don't know if the world will end today
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
میدویم و فرار میکنیم
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
من نمیدانم اگر دنیا امروز به پایان برسد

I had no choice, I erased the debt of our family
I let you say goodbye with lips like dynamite
And everyone turned their backs, 'cause they knew
When we held on tight to each other
That we were something fatal, that fell into the wrong hands
من چاره دیگه ای ندارم ، من دین را از خانواده ام پاک کرده ام
به تو اجازه خدحافظی میدهم با لبانی مانند دینامیت
و همه پشت میکنند ، چون آنها می دانند
وقتی ما تنگ نگه می داشتیم (بقل میکردیم) همدیگر را
چیزه کشنده ای میشدیم ، که به دستان اشتباهی افتاده (دست بد کسی افتاده)

Sometimes hate is not enough to turn this all to ashes
Together as one against all others
Break all of their wings and make sure that it crashes
اما گاهی نفرت کافی نیست تا تمام اینها را به خاکستر تبدیل کند
با هم در حد یکی بودن ، بر خلاف تمام دیگران
تمام بال هایشان را بشکن و مطمئن شو سقوط میکنند

We're running to the edge of the world
Running, running away
We're running to the edge of the world
I don't know if the world will end today
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
میدویم و فرار میکنیم
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
من نمیدانم اگر دنیا امروز به پایان برسد

We don't seek death, we seek destruction
Until death, we seek destruction
ما دنبال مرگ نمیگردیم ، ولی دنبال تباهی و ویرانی میگردیم
تا حد مرگ ، ما دنبال ویرانی میگردیم

We don't seek death, we seek destruction
Until death, we seek destruction
ما دنبال مرگ نمیگردیم ، ولی دنبال تباهی و ویرانی میگردیم
تا حد مرگ ، ما دنبال ویرانی میگردیم

We're running to the edge of the world
Running, running away
We're running to the edge of the world
I don't know if the world will end today
We're running to the edge of the world
Running, running away
We're running to the edge of the world
I don't know if the world will end today
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
میدویم و فرار میکنیم
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
من نمیدانم اگر دنیا امروز به پایان برسد
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
میدویم و فرار میکنیم
ما داریم میدویم (فرار میکنیم) به لبه دنیا
من نمیدانم اگر دنیا امروز به پایان برسد

see a new begining rise behind the sun
We can never catch up to it as fast as we run
دیدن طلوع یک شروع جدید از پشت خورشید
ما هرگز نمی توانیم به آنها برسیم با این سرعتی که می دویم

see a new begining rise behind the sun
We can never catch up to it as fast as we run
see a new begining rise behind the sun
We can never catch up to it as fast as we run
دیدن طلوع یک شروع جدید از پشت خورشید
ما هرگز نمی توانیم به آنها برسیم با این سرعتی که می دویم
دیدن طلوع یک شروع جدید از پشت خورشید

ما هرگز نمی توانیم به آنها برسیم با این سرعتی که می دویم          دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 شهریور 1393 08:38 ب.ظ